Salvador Dalí

ens falta text, esta en alemany només